53711 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การผลิตและต้นทุนการผลิต : ต้นทุนการผลิตและระยะเวลา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การผลิตและต้นทุนการผลิต : ต้นทุนการผลิตและระยะเวลา
30 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 349 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 3 ต้นทุนการผลิต ระยะเวลาการผลิต เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ