53711 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความจำเป็น มาตรวัดและข้อมูลในการวัดระบบบริการสุขภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความจำเป็น มาตรวัดและข้อมูลในการวัดระบบบริการสุขภาพ
8 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 528 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 1 ตอนที่ 1 มาตรวัดนามบัญญัติ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ