53711 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบการคลังสาธารณสุข

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบการคลังสาธารณสุข
25 เมษายน 2566 | 0:00 | 707 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 6 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพและความเป็นธร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ