STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17711 โมดูลที่ 6 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของผู้นำทางการเมือง...

27 พ.ย. 2563, 06:49 | 119


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17711 โมดูลที่ 10 การเตรียมตัวสอบ...

24 พ.ย. 2563, 08:06 | 11


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17711 โมดูลที่ 2 การพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำการเมือง...

24 พ.ย. 2563, 08:05 | 172


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

17711 ปฐมนิเทศชุดวิชา

24 พ.ย. 2563, 08:04 | 197

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์