STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 10 หลักการป้องกันและควบคุมโรค...

22 ต.ค. 2563, 02:55 | 8


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52306 โมดูลที่ 14 การทำงานด้านสาธารณสุขในชนบท...

22 ต.ค. 2563, 02:40 | 2


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52306 โมดูลที่ 13 การทำงานชุมชนในเขตเมือง...

21 ต.ค. 2563, 09:15 | 14

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด


14212 แนะนำการศึกษา

28 ก.ค. 2559, 16:24 | 89412


31401 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2560, 11:12 | 20360

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์