STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 15 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท ตอนที่ 3 การไกล่เ...

2 ธ.ค. 2564, 09:01 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 15 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท ตอนที่ 2 กระบวนกา...

2 ธ.ค. 2564, 08:58 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 15 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท ตอนที่ 1 ความขัดแ...

2 ธ.ค. 2564, 08:53 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 14 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ...

2 ธ.ค. 2564, 08:47 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 14 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ...

2 ธ.ค. 2564, 08:41 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 14 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ...

2 ธ.ค. 2564, 08:37 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 13 เรื่อง กฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนที่ 2 พระราชบัญญ...

2 ธ.ค. 2564, 08:34 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

33307 หน่วยที่ 13 เรื่องกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนที่ 1 พระราชบัญญั...

2 ธ.ค. 2564, 08:30 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

82325 รายการที่ 14 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติภา...

1 ธ.ค. 2564, 09:34 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

82325 รายการที่ 13 เรื่อง ปัญหาอาณาเขตและการแก้ไขปัญหาสงคราม...

1 ธ.ค. 2564, 09:32 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

82325 รายการที่ 12 เรื่อง การก่อการร้ายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ...

1 ธ.ค. 2564, 09:29 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

82325 รายการที่ 10 เรื่อง ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม...

1 ธ.ค. 2564, 09:25 | 0

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์