STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศและนวัตกรร...

17 พ.ค. 2564, 11:51 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 14 เรื่อง การเร่งงาน...

17 พ.ค. 2564, 11:48 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 13 เรื่อง การปรับและแก้ไขแผนงาน...

17 พ.ค. 2564, 11:44 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307หน่วยที่ 12 เรื่อง การควบคุมและติดตามแผนงา...

17 พ.ค. 2564, 11:41 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307หน่วยที่ 10 เรื่อง การวางแผนคุณภาพงานก่อส...

17 พ.ค. 2564, 11:34 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 9 เรื่อง การวางแผนและควบคุมต้นท...

17 พ.ค. 2564, 11:27 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 8 เรื่อง การวางแผนทรัพยากรในงาน...

17 พ.ค. 2564, 11:23 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 7 เรื่อง การวางแผนงานเทคนิคเพิร...

17 พ.ค. 2564, 11:18 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 6 เรื่อง การวางแผนงานก่อนสร้างร...

17 พ.ค. 2564, 11:13 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 5 เรื่อง การวางแผนงานก่อสร้างระ...

17 พ.ค. 2564, 11:06 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 4 เรื่องการวางแผนงานก่อสร้างระบบ...

17 พ.ค. 2564, 10:59 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 31307 หน่วยที่ 3 เรื่อง การเตรียมการวางแผนงานก่...

17 พ.ค. 2564, 10:54 | 0

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์