STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

55101 ปฐมนิเทศชุดวิชา

5 ส.ค. 2564, 10:48 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 2 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง...

5 ส.ค. 2564, 07:56 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 8 ตอนที่ 3 สารละลาย...

5 ส.ค. 2564, 06:31 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 8 ตอนที่ 2 สารละลาย...

5 ส.ค. 2564, 06:28 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 3 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง...

5 ส.ค. 2564, 06:09 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 6 ตอนที่ 3 ธาตุและสารประกอบ...

5 ส.ค. 2564, 05:23 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 6 ตอนที่ 2 ธาตุและสารประกอบ...

5 ส.ค. 2564, 05:20 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 6 ตอนที่ 1 ธาตุและสารประกอบ...

5 ส.ค. 2564, 05:14 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...

4 ส.ค. 2564, 15:29 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...

4 ส.ค. 2564, 14:57 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

50101 หน่วยที่ 5 ตอนที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...

4 ส.ค. 2564, 14:51 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10111 หน่วยที่ 1 สรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหา หน่วยที่ 1...

4 ส.ค. 2564, 13:34 | 0

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์