STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 15.5 กิจกรรมชวนคิดชวนทำ...

4 ส.ค. 2563, 08:38 | 22


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 15.4 กรณีศึกษา จรรยาบรรณนักขายตรงไทย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ย...

4 ส.ค. 2563, 08:35 | 28


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 15.3 จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม...

3 ส.ค. 2563, 09:19 | 28


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 15.2 จรรยาบรรณของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตและประกันภัย...

3 ส.ค. 2563, 09:17 | 29


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 15.1 หลักจรรยาบรรณของนักธุรกิจขายตรง...

3 ส.ค. 2563, 09:10 | 29


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

31306 ปฐมนิเทศชุดวิชา

3 ส.ค. 2563, 11:16 | 0


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 14.5 กิจกรรมชวนคิดชวนทำ...

1 ส.ค. 2563, 14:47 | 126


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 14.3 หลักจรรยาบรรณการขายตรงโลก...

1 ส.ค. 2563, 14:41 | 242


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 14.2 การขายสมัยใหม่กับกฎหมายที่ควรรู้...

1 ส.ค. 2563, 14:37 | 124


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

32316 โมดูล 14.1 วิวัฒนาการรูปแบบการขายในประเทศไทย...

1 ส.ค. 2563, 14:31 | 133


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

99421 หน่วยที่ 8 การจัดการเลย์เอ้าต์และสวิงคอนเทนเนอร์ขั้นสูง...

31 ก.ค. 2563, 14:07 | 43


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

99421 หน่วยที่ 14 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาไพธอน...

31 ก.ค. 2563, 09:56 | 45

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด


14212 แนะนำการศึกษา

28 ก.ค. 2559, 16:24 | 79867


31401 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2560, 11:12 | 20141

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์