STOU Channel
ถ่ายทอดสด 24 ชม.
LIVE
FM Sukhothai
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา
LIVE
E-Tutorials
รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษา
LIVE
STOU Live
เลือกระดับปริญญา
"ที่ไหน...ใครก็เรียนได้"

เลือกสื่อตามระดับปริญญา
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก

สาขาวิชา

คลิปใหม่ล่าสุด

สื่อใหม่ล่าสุดจากทุกสาขาวิชา


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

โมดูลที่ 4 ทฤาฎีการตอบข้อสอบและการประยุกต์ใช้ 1...

20 ต.ค. 2563, 06:29 | 2


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

โมดูล 15 ปัญหาด้านการคิดของเด็กปฐมวัยและแนวทางแก้ไข...

20 ต.ค. 2563, 06:06 | 4


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

21331 ปฐมนิเทศชุดวิชา

20 ต.ค. 2563, 05:52 | 8


สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

52302 หน่วยที่ 7 การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง...

19 ต.ค. 2563, 09:37 | 95

คลิปยอดนิยม

คลิปที่มีผู้ชมเยอะที่สุด


14212 แนะนำการศึกษา

28 ก.ค. 2559, 16:24 | 89122


31401 ปฐมนิเทศ

19 พ.ค. 2560, 11:12 | 20355

Playlist

คลิปที่ถูกรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์