53711 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
19 เมษายน 2566 | 0:00 | 1104 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับ   ผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับ ผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ