53711 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การผลิตและต้นทุนการผลิต : นิยามและแนวคิดด้านต้นทุนการผลิต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การผลิตและต้นทุนการผลิต : นิยามและแนวคิดด้านต้นทุนการผลิต
30 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 587 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 1 ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าเสียโอกาส การผลิตและต้นทุนการผลิต นิยามและแนวคิดด้านต้นทุนการผลิต

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ