53711 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การผลิตและต้นทุนการผลิต : ประเภทของต้นทุนการผลิตสุขภาพแบบต่าง ๆ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การผลิตและต้นทุนการผลิต : ประเภทของต้นทุนการผลิตสุขภาพแบบต่าง ๆ
30 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 528 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 2 ต้นทุนการผลิตภายในและภายนอก ต้นทุนการผลิตทางตรงและทางอ้อม ต้นทุนการผลิตที่แจ้งชัดและไม่แจ้งชัด

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ