53711 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวคิด ความสำคัญ ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวคิด ความสำคัญ ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี
20 เมษายน 2566 | 0:00 | 659 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวคิด ความสำคัญ ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ