53711 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 อุปสงค์ต่อสุขภาพ อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพ ความจำเป็นทางสุขภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 อุปสงค์ต่อสุขภาพ อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพ ความจำเป็นทางสุขภาพ
20 เมษายน 2566 | 0:00 | 870 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 3 ตอนที่ 2 อุปสงค์ต่อสุขภาพ อุปสง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ