53711 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการสุขภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการสุขภาพ
25 เมษายน 2566 | 0:00 | 238 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 9 ตอนที่ 3 บทบาทของภาคเอกชนในการจัด

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ