53711 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 ตัวอย่างการวัดระบบบริการสุขภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 ตัวอย่างการวัดระบบบริการสุขภาพ
9 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 721 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 3 การวัดคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ การวัดต้นทุน การวัดต้นทุน ความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ