53711 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 สรุปการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 สรุปการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย
26 เมษายน 2566 | 0:00 | 618 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 3 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

































วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ