53711 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 วิธีการประเมินผลด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 วิธีการประเมินผลด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
23 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 620 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 2 วิธีการประเมินผลด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ประเภทของการวิเคราะห์ฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ