53711 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ตลาดสุขภาพและแนวคิดความจำเป็น และความเสมอภาคในการให้บริการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ตลาดสุขภาพและแนวคิดความจำเป็น และความเสมอภาคในการให้บริการ
23 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 807 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 1 ตลาดสุขภาพ ความจำเป็นในการให้บริการสุขภาพ ความเสมอภาคในการให้บริการสุขภาพ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ