53711 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย
26 เมษายน 2566 | 0:00 | 760 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 ตอนที่ 2 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพในต่างประเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ