53711 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการคลังสาธารณสุขของประเทศไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการคลังสาธารณสุขของประเทศไทย
25 เมษายน 2566 | 0:00 | 549 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับ   ผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 6ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ