53711 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การกำหนดราคา ต้นทุน จุดคุ้มทุน บทบาทด้านเศรษฐกิจจุลภาคของรัฐบาล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 53711 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การกำหนดราคา ต้นทุน จุดคุ้มทุน บทบาทด้านเศรษฐกิจจุลภาคของรัฐบาล
19 เมษายน 2566 | 0:00 | 779 | 0 |
แชร์ :

53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข รายการที่ 2 ตอนที่ 1 เศรษฐศาสตร์มหภาค กับการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ