32210 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน (ต่อ)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน (ต่อ)
19 กันยายน 2566 | 0:00 | 978 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน ประเภทการวางแผน องค์ประกอบการวางแผน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ