32210 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 แนวคิดทฤษฎีองค์การสมัยใหม่่

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 แนวคิดทฤษฎีองค์การสมัยใหม่่
14 กันยายน 2566 | 0:00 | 932 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดทฤษฎีองค์การเชิงระบบ แนวคิดทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์ฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ