32210 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 776 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ สภาพแวดล้อม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ