32210 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีองค์การยุคคลาสสิค

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีองค์การยุคคลาสสิค
14 กันยายน 2566 | 0:00 | 1108 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการแบ่งงานกันทำของอดัม สมิธ แนวคิดองค์การแบบราชการของแมกซ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ