32210 รายการที่ 1 ตอนที่ 5 แนวคิดองค์การในศตวรรษที่ 21

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 1 ตอนที่ 5 แนวคิดองค์การในศตวรรษที่ 21
14 กันยายน 2566 | 0:00 | 832 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ พัฒนาการแนวคิดทฤษฎีองค์การสู่ศตวรรษที่ 21 ลักษณะขององค์การในศตวรรษฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ