32210 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของศาสตร์การจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของศาสตร์การจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
5 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 804 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศาสตร์การจัดการ ความรู้ทางการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ