32210 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์การ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์การ
4 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 850 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดองค์การ ความหมายและความสำคัญของการจัดองค์การ กระบวนการจัดองค์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ