32210 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ
2 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 746 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะสภาพแวดล้อมการกำหนดกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมในระดับองค์การ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ