32210 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
2 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 718 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เครื่องมือเชิงคุณภาพวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เครื่องมือเชิงปริมาณวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ