32210 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กลยุทธ์ทิศทางองค์การ Directional Strategy (2)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กลยุทธ์ทิศทางองค์การ Directional Strategy (2)
22 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 750 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กลยุทธ์ทิศทางองค์การ Directional Strategy (2)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ