32210 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
5 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 880 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ