32210 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน
19 กันยายน 2566 | 0:00 | 930 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน ความหมาย ความสำคัญการวางแผนฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ