71311 รายการที่ 11 ตอนที่ 5 มาตรฐาน การเสื่อมเสียและคุณค่าทางโภชนาการ ของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 11 ตอนที่ 5 มาตรฐาน การเสื่อมเสียและคุณค่าทางโภชนาการ ของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 959 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 11 ตอนที่ 5 มาตรฐาน การเสื่อมเสียและคุณค่าทางโภชนาการ ของผลิตภัณฑ์อาหา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ