71311 รายการที่ 13 ตอนที่ 5 หน้าที่และรูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 13 ตอนที่ 5 หน้าที่และรูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์
25 มกราคม 2566 | 0:00 | 517 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 13 ตอนที่ 5 หน้าที่และรูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ