71311 รายการที่ 11 ตอนที่ 4 การผลิตอาหารหมักจากจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์และรา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 11 ตอนที่ 4 การผลิตอาหารหมักจากจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์และรา
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 796 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 11 ตอนที่ 4 การผลิตอาหารหมักจากจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์และรา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ