71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความเย็น:วิธีการแช่เย็น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความเย็น:วิธีการแช่เย็น
30 มกราคม 2566 | 0:00 | 1012 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 ทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 8 ตอนที่ 3 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความเย็น:วิธีการแช่เย็น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ