71311 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารที่บรรจุ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารที่บรรจุ
25 มกราคม 2566 | 0:00 | 787 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร ายการที่ 13 ตอนที่ 2 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารที่บรรจุ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ