71311 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 หน่วยปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 1 ตอนที่ 4 หน่วยปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร
7 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 950 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 1 ตอนที่ 4 หน่วยปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ