71311 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน:การใช้ความดันสูง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน:การใช้ความดันสูง
25 มกราคม 2566 | 0:00 | 852 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 10 ตอนที่ 1 วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน:การใช้ความดันสูง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ