71311 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้น ด้วยความร้อน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้น ด้วยความร้อน
30 มกราคม 2566 | 0:00 | 893 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 7 ตอนที่ 2 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้น ด้วยความร้อน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ