71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปด้วยความเย็น:อาหารพร้อมบริโภค

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปด้วยความเย็น:อาหารพร้อมบริโภค
30 มกราคม 2566 | 0:00 | 648 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 8 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปด้วยความเย็น:อาหารพร้อมบริโภค

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ