32210 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับธุรกิจกับระดับอื่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับธุรกิจกับระดับอื่น
22 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 720 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับธุรกิจกับระดับอื่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ