32210 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 ลักษณะและปัจจัยของการควบคุม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 ลักษณะและปัจจัยของการควบคุม
5 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 677 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะของการควบคุม ปัจจัยของการควบคุม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ