32210 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 วิธีการประเมินกลยุทธ์, วิธีการควบคุมกลยุทธ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 วิธีการประเมินกลยุทธ์, วิธีการควบคุมกลยุทธ์
5 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 1246 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิธีการประเมินกลยุทธ์ วิธีการควบคุมกลยุทธ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ