32210 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
2 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 569 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ จริยธรรมผู้นำ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ