71311 รายการที่ 15 ตอนที่ 4 การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 15 ตอนที่ 4 การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
27 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 915 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 15 ตอนที่ 4 การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ