71311 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 วัตถุเจือปนอาหารเพื่อทำให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์:อิมัลซิไฟเออร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 วัตถุเจือปนอาหารเพื่อทำให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์:อิมัลซิไฟเออร์
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 991 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 12 ตอนที่ 3 วัตถุเจือปนอาหารเพื่อทำให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์:อิมัลซิไฟเ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ