71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การลดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การลดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง
30 มกราคม 2566 | 0:00 | 619 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การลดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ