32210 รายการที่ 13 ตอนที่ 5 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 13 ตอนที่ 5 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
26 มกราคม 2567 | 0:00 | 527 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ รายการที่ 13 ตอนที่ 5 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ