32210 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32210 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง
12 มกราคม 2567 | 0:00 | 538 | 0 |
แชร์ :

32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ รายการที่ 8 ตอนที่ 2 กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ