60410 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 แบบจำลองโลจิทเชิงอันดับ และแบบจำลองโพรบิทเชิงอันดับ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 แบบจำลองโลจิทเชิงอันดับ และแบบจำลองโพรบิทเชิงอันดับ
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 336 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 12 ตอนที่ 3 แบบจำลองโลจิทเชิงอันดับ และแบบจำลองโพรบิทเชิงอันดับ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ