60410 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 แบบจำลองโลจิท (LOGIT)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 แบบจำลองโลจิท (LOGIT)
26 มกราคม 2566 | 0:00 | 810 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 11 ตอนที่ 2 แบบจำลองโลจิท (LOGIT)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ