60410 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 แบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่น (ตอนที่ 2)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 แบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่น (ตอนที่ 2)
9 มกราคม 2566 | 0:00 | 721 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 4 ตอนที่ 3 แบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่น (ตอนที่ 2)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ